Varför äter hundar bajs?

På frågan, varför äter hundar bajs, finns det ingen exakt förklaring. Således finns det flera olika teorier och hypoteser till varför. Hundar har i årtal utvecklats från att vara kött- och asätare och de har tåliga magar. Vidare har djurens evolutionära överlevnad inte varit negativt påverkad av att återvinna spillning, snarare en fördel. Teorier kring […]

Läs mer