Varför heter det Kungens Kurva?

Kungens Kurva är idag ett stort handels- och industriområde som tillhör Huddinge kommun. Det är ett av Storstockholms mest expansiva områden. Tillsammans med Skärholmen Centrum omsätter handeln här fem miljarder årligen. Innan 1960 var det dock knappt bebyggt. IKEA Kungens Kurva var det företag som först etablerade sig här. Året var 1965. Men varför heter […]

Läs mer

Hur många soldater har Sverige?

Svenska försvarsmakten har både kontinuerligt tjänstgörande personal samt personal som enbart tjänstgör under en specifik tid. Sedan har vi både män och kvinnor som tecknat avtal för att tjänstgöra med försvarsmakten och de flesta befinner sig inledningsvis hos hemvärnet. Försvarsgrenar som vi har i Sverige är bland annat armen, marinen och flygvapnet. Inom försvaret har […]

Läs mer

Fria Tider – Hur pålitliga är de?

Det är kanske en fråga som du och många andra ställer sig. Är den uppbyggd på lögner? Hur många läser Fria Tider? Fria Tider är en svensk internetbaserad tidning som har en politisk beteckning. Ett exempel på sådan tidning som fanns för är Avpixlat. Denna publicerades av det svenska partiet Sverigedemokraterna men den är inte […]

Läs mer

Varför hickar man?

Enligt forskare finns det ingen riktig förklaring till varför vi hickar. De har dock många förklaringar på varför och när det kan uppkomma. En av orsakerna kan vara när vi äter eller dricker för snabbt. Drycker med alkohol och kolsyra kan även vara en stor faktor till att vi får hicka. Några andra orsaker är […]

Läs mer

Varför nyser man?

Vi har alla upplevt känslan av en kittlande näsa och du kan göra allt förutom att hålla tillbaka en nysning. Men varför nyser man egentligen? I näsan finns något som kallas för cilierna, vilket är små flimmerhår som sitter i näsborrar och bihålor. När cilierna känner några främmande partiklar blir de irriterade och börjar röra […]

Läs mer

Varför får man bältros?

Sjukdomen bältros orsakas av viruset varicella-zoster vilket är samma virus som orsakar vattkoppor. Ibland går det att använda antivirala läkemedel som behandling. Symptom på bältros: Smärta – ofta det första symptomet och det kan uppkomma innan blåsorna syns. Blåsor – smärtande blåsor och utslag som oftast uppkommer över ett avgränsat område på ena sidan av […]

Läs mer