Skolplus – din skolhjälp på nätet

Blogg Guider Nyheter

Hemsidan Skolplus är ett digitalt pedagogiskt läromedel som genom lättlärda och underhållande övningar kan stimulera elevens inlärningsförmåga.

Skolplus är ett användarvänligt redskap som passar barn upp till sjätte klass och är ett bra alternativ för elever som har svårigheter eller ligger efter i läroprocessen. Hemsidan fungerar även som ett komplement till undervisningen i skolan.

Med hjälp av skolplus kan barnet få en ytterligare chans att kontinuerligt utveckla sin kunskap för att nå de mål läroplanen kräver. Genom olika specialanpassade övningar inom en rad olika ämnen kan ditt barn genom underhållande spel lära och utveckla sin kunskap. Dessutom är övningarna anpassningsbara och barnet kan välja vilken inlärningsmetod de föredrar.

Innehåll

Skolplus erbjuder olika lättsamma och roliga övningar inom bland annat matematik, svenska och glosor på olika språk. Allt material följer de riktlinjer och normer den svenska läroplanen för grundskolan angivit och är utvecklade av högutbildade lärare med många års erfarenhet.

Eleven kan välja mellan kreativa system och inlärning genom olika flexibla former. Du bestämmer själv hur du vill öva och kan välja mellan exempelvis flerval eller att själv fylla i dina svar. Systemet för dig naturligt framåt till ökade svårighetsgrader och fördjupningar inom ämnet. Dessa möjligheter kan motivera eleven till att komma vidare till nästa bana och på så sätt vidareutveckla sina kunskaper. Slutligen kan eleven ta ett prov på sina nyinlärda kunskaper och eventuellt se om det finns svagheter inom vissa delar som kräver mer övning.

Inom de olika kategorierna finns övningar som även främjar logiskt tänkande vilket är en grundläggande förutsättning för utbildning.

Motivera inlärning

Genom en trevlig och färgglad grafik kan eleverna bli stimulerade och motiverade. Både grafik och intressanta ljud kan uppmuntra till lärande och skapar en bra och avslappnad atmosfär och utbildningsmiljö. Utbildningsmaterialet är utvecklat med positiv och kreativ karaktär för att tillfredsställa barnens intressen och behov. På så sätt skapas en bra balans mellan lek och undervisning.

Rörelse och lärande

Hemsidan erbjuder en kul kategori som heter Rörelseäventyret vilket består av en serie med korta filmer där barnen kan skaka loss och samtidigt svara på frågor som blir relevanta för nästa övning och kommande dag.

Forskning visar att det finns ett stort samband mellan lärande och rörelse. Genom fysisk aktivitet kan barnen öka sina prestationer i skolan vilket även läroplanen föreskriver. Lek och rörelse kan främja barnens koncentration och bidrar till det omfattande hälsofrämjandet. Rörelseövningar är därför ett väldigt bra komplement till de andra kategorierna på denna sida.

Villkor

En stor del av materialet är kostnadsfritt. För att få tillgång till andra delar krävs en användarlicens som kostar 600 kr för ett års medlemskap. Det är inget sidan döljer utan kommunicerar på ett tydligt och transparent sätt. Det är upp till varje elev och förälder att överväga om det är värt att investera i.

Skolplus – underhållande undervisning

Denna hemsida är ett bra alternativ och komplement till den grundläggande undervisningen.

Skolplus är ett läromedel skapat ur barnets perspektiv för att tillfredsställa och anpassa sig till barnens intressen. På så sätt kan undervisningen bli både lättsamt och underhållande vilket kan ge eleverna extra motivation och kan göra inlärningen ännu lättare.