COW

Hur många magar har en ko?

Blogg

Hur många magar brukar man säga att en ko har? Jo, fyra magar. Detta är en faktoid som de flesta av oss tror på, men som bara delvis är sann. 

En av de vanligaste frågorna som mjölkbönder får är just: ”Hur många magar har en ko?” Så vad svarar mjölkbonden på den frågan?

Hur många magar har en ko och vad heter dom?

Kor har tekniskt sett bara en mage, men den är indelad i fyra distinkta fack. Den tillfrågade mjölkbonden skulle då också kunna berätta att dessa fyra fack kallas för Vom, Reticulum, Omasum och Abomasum.

Människor har ingen sådan uppdelning varför man förleds att tro att det är fyra olika magar medan det egentligen bara är en som är indelad i flera sektioner.

Kon och dess matsmältningssystem

Korna har en ganska komplicerad matsmältningsanatomi. Alla som någonsin har gått en djurfoderkurs för idisslare kan intyga detta. Kor och andra idisslare (får, getter, rådjur, bison, etc.) har en mage med fyra fack.

Det är ett vanligt talesätt att kor har fyra magar – vilka egentligen är fack – men detta talesätt berättar aldrig varför kor har 4 magar.

Varje del fyller sin funktion i processen att smälta gräs och annat växtmaterial som idisslaren tuggar i sig. Sådant är en viktig egenskap hos dessa.

De fyra facken

Komagens fyra fack fyller viktiga funktioner i processen att utvinna näring från växtföda. Här går vi igenom de olika magarnas funktioner.

Vom

Vommen innehåller den minsta och den största av avdelningarna i kons matsmältningssystem. En del av den föda som absorberas av vommens väggar är redan jäst; andra delar smälts av mikroorganismer i detta fack. 

Vommen kan rymma upp till 200 liter föda. Kon använder proteiner som bildas av icke-fermenterade föreningar. Olika sorters mat tar olika tid att bearbeta i detta område. Mer flytande mat tar cirka 12 timmar och tjockare bitar tar upp till 48 timmar.

Reticulum

Kons retikulumkammare innehåller mat och har som funktion att transportera denna tillbaka till kons mun för att där fortsätta tuggas efter matsmältning i vommen.

Omasum 

Kons Omasum, eller bokformade fack, viks in mot sig själv ett antal gånger. Denna struktur tjänar till att koncentrera maten och minimera effekterna av vatten på matsmältningsenzymerna. Dess primära funktion är att absorbera extra vatten i kons mage, vilket gör att maten går vidare till nästa del av magen så kondenserat som möjligt.

Abomasum

Detta är den del som egentligen bör kallas kons riktiga mage. Surheten är hög i detta fack, vilket är anledningen till att alla mikroorganismer som bearbetat maten smälts här, vilket också stoppar jäsningen. 

Saltsyra och pepsin produceras vilket orsakar en kemisk nedbrytning av maten. Därefter förs maten till tunntarmen som drar ut alla dess näringsämnen.