Varför får man bältros?

Blogg Guider

Sjukdomen bältros orsakas av viruset varicella-zoster vilket är samma virus som orsakar vattkoppor. Ibland går det att använda antivirala läkemedel som behandling.

Symptom på bältros:

  • Smärta – ofta det första symptomet och det kan uppkomma innan blåsorna syns.
  • Blåsor – smärtande blåsor och utslag som oftast uppkommer över ett avgränsat område på ena sidan av kroppen.

Varför får man bältros – olika faktorer

Cirka 20 procent av befolkningen kommer någon gång att insjukna med bältros. Alla som någon har haft vattkoppor kan få bältros då viruset stannar kvar i kroppen och kan återaktiveras. När kroppens immunitet mot viruset efter en genomgången vattkoppsinfektion successivt försvinner finns risk att viruset återaktiveras.

Personer med nedsatt immunförsvar har en ökad risk att bli sjuka av bältros men de allra flesta som insjuknar är fullt friska. Främst är det personer över 50 års ålder som insjuknar med bältros. Dock kan även barn och yngre vuxna bli sjuka med bältros. Hos de flesta finns ingen säker utlösande faktor.