Hur många soldater har Sverige?

Blogg Guider

Svenska försvarsmakten har både kontinuerligt tjänstgörande personal samt personal som enbart tjänstgör under en specifik tid. Sedan har vi både män och kvinnor som tecknat avtal för att tjänstgöra med försvarsmakten och de flesta befinner sig inledningsvis hos hemvärnet.

Försvarsgrenar som vi har i Sverige är bland annat armen, marinen och flygvapnet. Inom försvaret har vi:

  • Yrkesofficerare
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän som arbeta heltid.
  • Civila arbetstagare
  • Hemvärnet

Inom grupperna finns deltidare så som gruppbefäl, soldater och sjömän samt reservofficerare.

Hur många soldater har Sverige sammanlagt

Det finns inledningsvis 54 900 soldater som arbetar för försvaret. Fördelningen mellan män och kvinnor ligger på ett ungefär enligt försvarets uppgifter, den andre juli 2022:

  • Antalet kvinnor som både är kontinuerligt tjänstgörande och kvinnor som tjänstgör på deltid : 8550 stycken
  • Män till antalet som både är kontinuerligt tjänstgörande och män som tjänstgör på deltid : 46 350 stycken

För att summera antalet tjänstgörande soldater som fanns under år 2021:

8550 + 46350 = 54900 stycken.