Hur lång tid tar det att gå med i Nato?

Blogg Guider

Hur lång tid tar det att gå med i Nato, för Sveriges del, går inte att svara på exakt. Om man ser tillbaks på hur lång tid det tagit för ansökningar, bör det vara cirka ett år.

Tidigare ansökningar

Nord Makedonien är det senaste medlemslandet och för deras del tog set 11 månader att bli fullvärdig medlemsstat i Nato.

De uttalanden som finns från bland annat utrikesminister ann Linde och Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg, är att det kan gå så snabbt som fyra månader för Sverige att bli Natomedlemsstat.

Krav som ställs på medlemsnationer i Nato

För att bli medlemsstat i Nato krävs det att landet är en europeisk demokrati och därmed en rättsstat. Militären ska också kontrolleras demokratiskt. Vidare krävs det att landet har ett uppbyggt militärt försvar. Det ska också finnas ett mål att stärka försvaret och säkerheten i Europa.