Internetvanor under pandemin

Blogg

Allt sedan Covid-19 blev allmänt känt och de satte skräck i oss, har marknaden för online verksamhet ökat.Vi hade redan en god vana av att chatta med varandra, hålla videoträffar eller dela filer. På grund av Pandemin har nya tekniker och vägar att använda internet uppkommit istället för att undvika möte i verkliga livet.I ett inlägg i en svensk studie av internetstiftelsen.se frågade man efter skillnaden hur användandet av internet har blivit annorlunda Mätningar skedde första kvartalet och tredje kvartalet under 2020.

Online aktiviteter

De framkommer att arbete hemifrån var mycket omtyckt då 9 av 10 skulle kunna tänka sig att fortsätta arbeta hemifrån. Då 2% arbetade hemma innan pandemin och hela 23% vid tredje kvartalet. Även användandet av sociala plattformar ökade. Kreativiteten har varit stor och de var inga gränser för vad man kan göra online. Socialt umgänge skedde nu via en video kanal digitala afterwork, online bröllop video begravningar, modevisningar via zoom. Samt försäljningar och konferenser via messenger, Whatsapp, vimeo, Google chatt och en mängd andra plattformat på internet. De påvisade att unga människor under 25 år började använda Tiktok och Twich mer. Samt att pensionärer ökade sitt användandet av Instagram.

Kunskap och arbetsplattform

Då många varit begränsade till att stanna hemma och samhället stannat av och stängts ner. Har utbildnings möjligheterna aldrig varit så stora som under Pandemin.Utbildningarna på distans för skolungdomar, upplever ungdomar mest som negativt, då dom tycker de fick högre egenansvar och mer arbetsbörda. Kurser, utbildningar, certifieringar och information om allt du kan tänka dig finns på internet. Med Din kunskap och erfarenhet kan du skapa program bygga din egen verksamheten och jobba online vart du vill i världen, sluta ditt sju till fyra jobb vinn mer tid och bli miljonär. Varför inte prova utländskt alternativ som Locowin casino och chansa på lyckan.

Vilka förändrade sina vanor mest.

De som tog störst kliv och förändrade sin relation till internet var pensionärerna som ökade sitt användande av internet kraftigt. Dessutom började de äldre de över 76 år använde vårdtjänster online.De såg ett kulturellt evenemang och använde stream tjänster via TV. Även i allmänhet använda internet mer än dom gjorde innan pandemin. Videosamtal ökade och högtider som julafton firade man tillsammans online för att kunna se sina anhöriga. Ett inlägg om att här handlar de inte om data kunskap, utan de handlade om ett behov. De som varit mest utsatta har också haft mest glädje och nytta av internet. Under pandemin började dom äldre för första gången lära sig att använda internet och upptäcka dess möjligheter.